Ing. Jiří Slavík 

Český a ​evropský patentový zástupce, evropský zástupce pro průmyslové vzory 

Vzdělání

 • Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z roku 2014 –Fakulta chemické technologie (obor technologie organických látek a chemické speciality)
 • Závěrečnou prací na téma "Ochrana vynálezů ve státech Rady pro spolupráci v Zálivu" zakončil dvouleté specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) ČR
 • Úspěšně absolvoval studium evropského patentového práva v rámci Mezinárodního centra studií v oblasti duševního vlastnictví (CEIPI) při Univerzitě ve Štrasburku
 • V roce 2019 složil tzv. pre-exam evropské kvalifikační zkoušky (EQE) a následně v roce 2021 složil všechny 4 části hlavních EQE zkoušek A, B, C a D
 • Po absolvování ročního studia evropských patentových soudních sporů v roce 2022, získal diplom Univerzity ve Štrasburku opravňující k zastupování před Jednotým patentovým soudem (UPC)

Profesní působení

 • Aktuálně působí jako Director, Intellectual Property v přední B2B farmaceutické společnosti Adalvo (součást skupiny Alvogen)
 • Má více než 6 let zkušeností jako člen patentového oddělení v mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva (dříve součást skupiny Sanofi)
 • Českým patentovým zástupcem s oprávněním pro oblast ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné a průmyslové vzory, topografie polovodičových obvodů) je od roku 2017
 • Evropským patentovým zástupcem je od roku 2021
 • Pro období 2023-2026 je zvoleným členem výboru patentových litigací epi za Českou republiku

Jazyky

 • Mateřským jazykem je čeština
 • Plně profesionální a plynulá znalost angličtiny
 • Okrajově pak němčina a arabština

Profesní členství

 • Zapsaný člen Komory patentových zástupců ČR (reg. č. KPZ 466) a Komory evropských patentových zástupců (epi – No. 09291700)
 • Zapsán ve zvláštním seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO – ID 83796)
 • Zapsaný Evropský patentový zástupce před Jednotným patentovým soudem (UPC)
 • Člen Mezinárodního sdružení pro ochranu duševního vlastnictví (AIPPI) a skupiny WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) Young member

Další činnosti v oboru

 • Příležitostně přispívá do časopisu Průmyslové vlastnictví a také na Kluwer Patent Blog
 • Od roku 2021 je členem lektorského týmu, který přednáší na kurzech evropského patentového práva v rámci Mezinárodního centra studií v oblasti duševního vlastnictví (CEIPI) ​při Univerzitě ve Štrasburku
 • Pravidelně se účastní odborných konferencí a vzdělávacích aktivit týkajících se duševního vlastnictví a přidružených oblastí (mediace a mimosoudní řešení sporů; právo hospodářské soutěže; judikatura Soudního dvora Evropské unie týkající se průmyslového vlastnictví)
 • V roce 2018 získal stipendium od Akademie evropského práva (ERA) v Trevíru na letní kurz se zaměřením na unijní práva duševního vlastnictví