Ing. Šimon Bednář

Český a ​evropský patentový zástupce, evropský zástupce pro průmyslové vzory 

Vzdělání

 • Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z roku 2007 – Fakulta potravinářské a biochemické technologie (obor biochemie a biotechnologie)
 • Závěrečnou prací na téma "Ochrana vynálezů v USA" zakončil dvouleté specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) ČR
 • Úspěšně absolvoval studium evropského patentového práva v rámci Mezinárodního centra studií v oblasti duševního vlastnictví (CEIPI) při Univerzitě ve Štrasburku
 • V roce 2019 složil tzv. pre-exam evropské kvalifikační zkoušky (EQE) a následně v roce 2021 složil všechny 4 části hlavních EQE zkoušek A, B, C a D

Profesní působení

 • Aktuálně působí jako Head of Patent Department ve farmaceutické společnosti PRO.MED.CS Praha a.s.
 • Téměř čtyři roky působil v patentovém oddělení farmaceutické společnosti Zentiva (dříve součást skupiny Sanofi)
 • Dlouhých sedm let posuzoval patentové přihlášky v oblasti chemie na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, kde se účastnil řady mezinárodních aktivit
 • Českým patentovým zástupcem s oprávněním pro oblast ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné a průmyslové vzory, topografie polovodičových obvodů) je od roku 2017
 • Evropským patentovým zástupcem je od roku 2021

Jazyky

 • Mateřským jazykem je čeština
 • Plně profesionální a plynulá znalost angličtiny
 • Okrajová znalost němčiny

Profesní členství

 • Zapsaný člen Komory patentových zástupců ČR (reg. č. KPZ 464) a Komory evropských patentových zástupců (epi – No. 09292060)
 • Zapsán ve zvláštním seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO – ID 83813)

Další činnosti v oboru

 • Přednáší na Institutu průmyslově-právní výchovy při ÚPV
 • Od roku 2021 je členem lektorského týmu, který přednáší na kurzech evropského patentového práva v rámci Mezinárodního centra studií v oblasti duševního vlastnictví (CEIPI) ​při Univerzitě ve Štrasburku
 • Pravidelně se účastní odborných konferencí a vzdělávacích aktivit týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví v oblasti farmacie